Kurumsal firmalar için renkli yazmak

RENKLİ YAZMAK

Takım çalışması ve Yaratıcılığı teşvik etmenin en renkli hali

Hem bireysel hem de organizasyondaki diğer kişiler için yaratıcılık her zaman kamçılayıcı bir etken olmakta;  takım çalışması yapabilen yaratıcı ekipler fark yaratıp zamana yetişebilmekte hatta zamanın  önüne geçmektedir.

Yaratıcı olmak illa insanın kendi başına yeni bir fikir üretmesi anlamına gelmez. Başka birisinin fikrini alıp yeni bir duruma uyarlamakta yaratıcılıktır. Noktaları birleştirmek; farklı durumlar, farklı deneyimler, farklı fikirleri almak bunları eşsiz bir biçimde birleştirmek ve yeni fikir oluşturmak. Bu doğru organize edilmiş takım çalışmalarında her zaman olur.

Amacı herkesin yazabileceğini ispatlamak, yazma istek ve heyecanını yaratmak olan Zihin haritalarının gücünü yaratıcı yazma ile birleştiren sürecin adı “Renkli Yazmak” tır. Zihin Haritaları bütünü tek sayfada görmemizi sağlayan anahtar kelime ve görsellerden oluşan beyin dostu bir tekniktir.

Takım çalışmalarında fikirler masaya konur. Oradan bir şey alırsınız, buradan bir şey alırsınız, farklı durumlar, farklı yetişimler, farklı fikirler. Tüm bu bilgi girdilerinin birleşimi yeni fikirler üretir ve bu yaratıcılığın en güzel şeklidir. Firmaların başarısında  iyi bir iletişimin rolü büyüktür ve sadece sözcükler genellikle iyi bir iletişim için yeterli değildir. “Renkli Yazmak” renk, imge, sembol ve dil gibi birçok beyin becerisine dayandığı için aynı zamanda harika bir iletişim aracıdır. “Renkli yazmak” da  elimize renkli kalemlerimizi alır onların verdiği enerji ile gruplara ayrılır birbirinde değişik ve yaratıcı yazılar yazar, yazılarımızı okurken bunları biz mi yazdık diye şaşırır, mutlu olur ve çok eğleniriz.

“Renkli Yazmak” kazanımları:

Takım çalışması yapmayı özendiren bir ortam yaratır.

Bütünü tek sayfada görmenin önemini ispatlar.

Süreç yönetimi sağlar.

Ortak bir amaç uğruna çalışmayı teşvik eder.

Kişiler ve bölümler arası kaynaşma sağlar.

İletişim boşluğu üzerine köprü kurabilme imkanı verir.

Herkes Yazabilir! Ispatı

Firmanın blog, dergi çalışmaları için yazı oluşturmak.

Sonuç sizi heyecanlandırır ve şaşırtır çünkü bu eğitimin çıktıları yeni bir projenin girdileri olabilir. 

 

Yorum ekle