22 Haziran 2024

Danışmanlık

  • *Sunumların haritasının çıkarılması
  • *Zihin haritaları ile bir kitabın haritasını çıkarma
  • *Zihin haritaları ile raporları görselleştirme
  • *Zihin haritası ile yönetici raporu hazırlama
  • *Zihin haritası ile iş talimatı hazırlama
  • *Zihin haritası ile karar verme
  • *Zihin haritası ile durum analizi
  • *Zihin haritası ile beyin fırtınası

 

Lütfen iletişime geçiniz 

Yorum ekle