22 Haziran 2024

Düşlesinler, Çizsinler, Boyasınlar

Sosyal Sorumluluk

Ocak 2017 tarihinden itibaren Zihin Haritaları ve Renkli Yazmak eğitimi almış her kişi için köy

okullarındaki çocuklarımıza renkli kalem göndermekteyiz. Ayrıca Zihnime Mola kutu satışlarından elde

edilen gelirin yüzde 3.3’ü de her ay bu proje için ayrılmaktadır.

Çocuklarımız “Düşlesinler, çizsinler, boyasınlar” diye…

Yorum ekle